Spotkanie robocze dotyczące RANBNarodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. w Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie, Congress Hall. 

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres sebastian.szczesniak@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2016 r. W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne RANB”.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc możliwe jest zgłoszenie tylko dwóch osób z instytucji.

 

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu informacyjnym na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przeznaczoną dla potencjalnych beneficjentów, nie przewidujemy udziału w spotkaniu przedstawicieli firm doradczych.

 

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

UWAGA

Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej.

 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.


Agenda spotkania:

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/spotkania_informacyjne/agenda-30_06_2016.pdf


Formularz zgłoszeniowy:

formularz_zgloszeniowy.doc      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol