Konkurs na tzw. Małe Granty 2017W bieżącym roku budżetowym na ww. cele zostało przeznaczone 50 000,00 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w wysokości 10 000,00 zł, a minimalną w wysokości 3 000,00 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50% wartości całego projektu. Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 20 kwietnia br. 

Poniżej znajdują się do pobrania:
a) regulamin konkursu,
b) wzór wniosku o dotację,
c) wniosek wew. UO dot. zgody Władz UO na złożenie aplikacji w konkursie.

Wnioski należy składać do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w 2 egzemplarzach do dnia 10 marca 2017 roku. 
Wnioskodawca musi przedłożyć wraz z wnioskiem zabezpieczenie środków własnych w wysokości min. 50% całkowitej wartości projektu. 
      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol