KontaktUniwersytet Opolski
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Office for Scientific Research and International Relations

mgr Aleksandra Schwierz
Kierownik Biura
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel. +48 77 54 15 992 (wew. 5192)
e-mail: aleksandra.schwierz@uni.opole.pl

mgr Leszek Milewski
Z-ca Kierownika Biura
Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel: +48 77 54 15 969(wew. 5169)
tel: +48 77 54 15 992 (wew. 5192)
e-mail: lmilewski@uni.opole.pl

mgr Marek Liśkiewicz
Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel.: +48 77 54 15 969(wew. 5169)
e-mail: mliskiewicz@uni.opole.pl  

mgr Katarzyna Koryzma
Współpraca z zagranicą, programy krajowe i międzynarodowe
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel. +48 77 54 15 969(wew. 5169)
e-mail: katarzyna.koryzma@uni.opole.pl 

mgr Halina Palmer - Piestrak
Program Erasmus +
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
e-mail: erasmus@uni.opole.pl

mgr Karolina Młotek
Program Erasmus +
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
e-mail: erasmus@uni.opole.pl

mgr Magdalena Rudy
Program Erasmus +
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
e-mail: erasmus@uni.opole.pl

mgr Mohammad Murtaza Kohistani
Program Erasmus +
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
e-mail: erasmus@uni.opole.pl 

Daria Gogol
Program Erasmus +
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel.: +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
e-mail: erasmus@uni.opole.pl 

Grażyna Łobejko-Migdał
Rozliczenia badań naukowych
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel.: +48 77 54 15 991 (wew. 5191)
e-mail: gmigdal@uni.opole.pl

Bożena Zuterek
Wyjazdy międzynarodowe pracowników
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
tel.: +48 77 54 15 968 (wew. 5168)
e-mail: bozz@uni.opole.pl


Znajdujemy się tu:


obraz - UO_Collegium_Minus.jpg
Mapa pochodzi z serwisu: Google Maps

Trasa od naszego Biura do Biblioteki Głównej
Wyświetl większą mapę      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol