Konkursy na projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
1. Rada Narodowego Centrum Nauki przeprowadza konkursy na finansowanie projektów badawczych dotyczących trzech głównych działów:
1) Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,
2) Nauki Ścisłe i Techniczne,
3) Nauki o Życiu

2. Wnioski o finansowanie projektów badawczych przez Narodowe Centrum Nauki  należy składać w terminach podanych we wstępnym harmonogramie.

3. Harmonogram wraz z terminami składania do Narodowego Centrum Nauki wniosków o finansowanie projektów badawczych są dostępne na stronie NCN.

4. Wnioski należy opracowywać wg. wytycznych NCN w j.polskim i angielskim w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Centrum.

5. Wydrukowany wniosek podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę należy złożyć w ustalonym terminie na adres:
Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57,
30-081 Kraków
z dopiskiem(podać nazwę konkursu i panelu)
6. W związku z tym w/w wydrukowany w 3 egz. wniosek należy złożyć w Biurze ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą co najmniej 10 dni roboczych przed terminem podanym w harmonogramie NCN, w celu podpisania przez osoby reprezentujące wnioskodawcę, czyli Uniwersytet Opolski.
1 egz. wniosku zostanie przesłany do NCN
1 egz. pozostanie w dokumentach Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
1 egz. przeznaczony będzie dla wnioskodawcy.

7. Szczegóły procedur aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej NCN:http://www.ncn.gov.pl/       obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol