Kategorie naukowe jednostek UOKategorie naukowe jednostek Uniwersytetu Opolskiego ustalone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego :

1. Wydział Chemii - kategoria B
2. Wydział Ekonomiczny - kategoria B
3. Wydział Filologiczny - kategoria B
3. Wydział Nauk Społecznych - kategoria B
4. Wydział Teologiczny - kategoria B
5. Wydział Prawa i Administracji - kategoria B
6. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - kategoria C
7. Wydział Przyrodniczo - Techniczny - kategoria B

Wyniki parametryzacji Jednostek Naukowych )
      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol