Konferencje organizowane przez Jednostki UO w roku 2016 LP. Organizator TematMiejsce
Data
 1.Instytut Filologii Germańskiej"Uroczyste spotkanie z okazji 25 lecia IFG"Opole12.01.2016r.
 2.Instytut Slawistyki Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Naukowa "Film zwierciadłem duszy rosyjskiej"Opole25.02.2016r.
 3. Instytut Historii "Łączy nas historia" Opole 17.03.2016r.
 4.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa"Kulturowo - językowy obraz śląska"Opole 6-7.04.2016r. 
 5. Wydział Prawa i Administracji"Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Europa Cyfrowa" Opole 6-7.04.2016r. 
 6.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa"Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży - małe formy narracyjne"Opole 
7-8.04.2016r.
 7.Instytut Nauk Pedagogicznych  
"W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej"Opole24-25.10.2016r.
 8. Instytut Psychologii"Psychologia wczoraj - dziś i jutro" Opole 11.04.2016r. 
 9. Wydział Prawa i Administracji"Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Synergia zagrożeń ISoS 16" Opole 13-14.04.2016r. 
 10.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa"Głupota wszechobecna"Opole13-15.04.2016r.
 11. Instytut Filozofii"Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej" Bydgoszcz 15-16.04.2016r. 
12.Wydział Ekonomiczny"Sixteenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development'"OpoleKwiecień 2016r.
 13.Instytut Nauk Pedagogicznych II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt. "Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo" Opole 20.04.2016r.  
 14.Instytut SlawistykiVI Symposium Opoliensis"Zapomniani, wyklęci, wykluczeni w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XIX wieku"Opole21-22.04.2016r.
 15.Katedra Kultury i Języka Francuskiego  
"La Perception en langue et en discours - II edycja"
21-23.04.2016r.
 16.Studenckie Koło Naukowego Zrównoważonego Rozwoju oikos OpoleVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Chcę być zrównoważony !" - "Rola młodych pokoleń w budowaniu podstaw zrównoważonego rozwoju"Opole25-26.04.2016r.
 17. Instytut Historii"Cultura animi" IV Dni Kultury Nowożytnej i XXIV Dni Kultury Antycznej" Opole 26.04.2016r. 
 18. Wydział Prawa i AdministracjiIII Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych "Medycyna sądowa w postępowaniu cywilnym"Opole 26-28.04.2016r. 
 19.Wydział EkonomicznyOgólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja  młodzieży a rynek pracy" Opole Maj 2016r.
20.  Instytut Politologii"Bezpieczeństwo Wewnętrzne Unii Europejskiej" Opole 06.05.2016r. 
 21. Wydział Prawa i Administracji"European Legal Education - between Bologna and Efficiency" Brzeg 10.05.2016r.  
 22. Wydział Teologiczny"Święte wizerunki w starożytności chrześcijańskiej"  Opole 10-11.05.2016r.
 23. Wydział Prawa i Administracji"Edukacja prawnicza - od Bejrutu do Bolonii. Konferencja z okazji 10-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego" Brzeg 10-11.05.2016r. 
24.  Wydział Prawa i Administracji"Prawo własności intelektualnej w oświacie" Opole 12.05.2016r. 
 25.Instytut Matematyki i Informatyki"XXI Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki"Szklarska Poręba 10-13.05.2016r.
 26.Instytut Filologii Germańskiej"VII Warsztaty Germanistyczne"Opole12-13.05.2016r.
27. Instytut Filozofii/Instytut Psychologii "Tożsamość w (prze)budowie" Opole 12-13.05.2016r. 
 28. Instytut Historii"Cultura Animi. IV Dni Kultury Nowożytnej i XXIV Dni Kultury Antycznej" Opole 16-17.05.2016r. 
 29.Wydział Ekonomiczny "Wieś i rolnictwo w procesie zmian" Kamień Śląski 17-18.05.2016r. 
 30.Wydział Prawa i Administracji XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego Pokrzywna 17-19.05.2016r. 
 31.Wydział Teologiczny"Etos pracy drogą dojrzewania człowieka. Konferencja zorganizowana z okazji 35 - lecia św. Jana Pawła II Laborem exercens" 
Opole18.05.2016r.
 32. Wydział Prawa i Administracji"Prawo własności intelektualnej w oświacie" Opole 18.05.2016r. 
 33.Wydział Prawa i Administracji "Kary w prawie drogowym" Pokrzywna 19.05.2016r. 
34.
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa "Język a Edukacja 4. Uczenie języka ojczystego w czasach (po) nowoczesnych"Opole 19-20.05.2016r.
 35. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa"Granice kultury wernakularnej" Opole 30-31.05.2016r. 
 36. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa"Nuncjusz na ziemiach pogranicza. Achilles Ratti, późniejszy Pius XI w Polsce (1918 - 1921)"  Opole1-2.06.2016r.  
 37. Instytut Nauk Pedagogicznych "Współczesne problemy edukacji" Kamień Śląski 2-4.06.2016r.  
 38. Instytut Politologia"Kryzys Unii Europejskiej" Opole 3.06.2016r. 
39.  Instytut Historii"Miejsca internowania na Śląsku w historii, pamięci i edukacji od XVI wieku do czasów współczesnych" Opole 06.06.2016r.  
 40.Instytut Socjologii"Sfera publiczna - przestrzeń - muzeum: o zmieniającej się roli instytucji kultury"Opole7.06.2016r.
 41.Wydział Prawa i Administracji "Logistyka w Ratownictwie" Mikołajki 6-9.09.2016r. 
 42. Instytut Nauk Pedagogicznych"Edukacja jutra. XXI Tatrzańskie Sympozjum naukowe" Zakopane 20-22.06.2016r. 
 43. Wydział Chemii"3rd Polish - Taiwanese conference "From molecular modeling to nano - and biotechnology" Tajwan 26-29.06.2016r. 
 44.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa"Słowo a styl"
21-23.09.2016r.
 45. Wydział Prawa i Administracji"Transdyscyplinarne Badania nad śląskim dziedzictwem kulturowym. Świadectwa ducha czasów - nekropolie i pochówki Piastów Śląskich"Brzeg 24.09.2016r. 
 46. Wydział Ekonomiczny"Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno - ekonomicznego" Opole 26-27.09.2016r. 
 47.Instytut Filologii Angielskiej"Disease, death, decay in Literatures and Cultures"Opole26-28.09.2016r.
 48. Instytut Historii"Sztuka dawnego Opola" Opole 29-30.09.2016r. 
 49. Instytut Historii"1968 da Schaltjahr der Erinnerung." (Polsko - niemiecko - czeska konferencja naukowa)" Opole 10-12.10.2016r.  
 50.Wydział Prawa i Administracji "Analiza Śledcza" Opole 13-14.10.2016r. 
 51. Wydział Prawa i AdministracjiI Środkowoeuropejskie Forum Prawno - Administracyjne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Unifikacja - Integracja - Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa" Częstochowa 18-19.10.2016r. 
52.
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa"Mity założycielskie w literaturze XIX wieku"Opole20-21.10.2016r.
 53.Instytut Slawistyki "UNISONO w WIELOGŁOSIE 8: Wokół winylu" Tułowice 21-22.10.2016r. 
 54.Wydział Ekonomiczny"Challenges for the east west partnership" 
Opole27-28.10.2016r.
55. Instytut Nauk Pedagogicznych "Wewnętrzne reformy w szkolnictwie i kształceniu nauczycieli w niemiecko - polskiej perspektywie." Opole 10-12.11.2016r.  
 56.Instytut Filologii Germańskiej "Imigracja. Przynależność. Obcość. Historyczne konteksty i współczesne wymiary inności w kulturze, literaturze oraz języku"Kamień Śląski13-16.11.2016r.
 57.Instytut Historii "Biografistyka w perspektywie interdyscyplinarnej" Opole 17-18.11.2016r. 
58.  Samodzielna Katedra Biosystematyki"VIII Edycja Konferencji Młodzi w Paleontologii" Opole 18-19.11.2016r. 
59.  Wydział Prawa i Administracji"Prawne aspekty niepełnosprawności. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego" Opole 24.11.2016r. 
60. Wydział Teologiczny "Amor laetitia - ewolucja czy rewolucja w nauczaniu Kościoła katolickiego o małżeństwie?" Opole 24.11.2016r. 
 61.Instytut Politologii "25 lat Trójkąta Weimarskiego - dokonania i perspektywy" Jarnołtówek 24-25.11.2016r. 
 62.Instytut Filozofii "Wokół idei doradztwa filozoficznego II Coaching filozoficzny" Opole 8-9.12.2016r. 
 63.Instytut Nauk Pedagogicznych "Bezpieczna Jesień Życia" Opole 13.12.2016r. 
64. Instytut Historii "Referendum ludowe w 1946r. oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947r. na Górnym Śląsku" Opole 15.12.2016r. 

      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol