Konferencje organizowane przez Jednostki UO w roku 2015Konferencje organizowane przez Jednostki UO w roku 2015.

 L.P. Organizator
Temat
Miejsce
Data
 1 Wydział Prawa i Administracji
"Administracja Kontroli ruchu drogowego"
Opole
15.01.2015r.
 2  Instytut Historii
"Rok 1945 na Śląsku"
Opole
21.01.2015r.
 3 Instytut Historii
"Trudne życie z pamięcią czyli stacje odzyskanej obecności"
Opole
22.01.2015r.
 4 Instytut Fizyki
51 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej: "Irreversible dynamics: nonlinear, nonlocal and non- Markovian manifestations"
Lądek Zdrój
9-14.02.2015r.
 5 Wydział Ekonomiczny
"Fifteen International Conference on Current Issues of Sustainable Development. Transition to sustainable consumption system in globalizing world"
Opole
16-17.03.2015r.
 6 Wydział Teologiczny
IV Konferencja organoznawcza "Śląskie organy"
Opole
18.03.2015r.
 7Instytut Historii
"III Dni Kultury Nowożytnej"
Opole
23-25.03.2015r.
 8Wydział Prawa i Administracji
"Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej"
Jastrzębia Góra
9-10.04.2015r.
 9 Instytut Nauk Pedagogicznych
"Problem wykluczenia społecznego - stare i nowe wyzwania"
Opole
14.04.2015r.
 10 Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"Świat kuriozów"
Pokrzywna
15-17.04.2015r.
 11Instytut Socjologii "Socjologia emocji - teoria i praktyka" Opole  15.04.2015r.
 12Wydział Teologiczny/Instytut Psychologii
"Różne oblicza terapii. Teoria i praktyka"
 Opole22-23.04.2015r.
 13Instytut Matematyki i Informatyki XX konferencja pt. "Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki" Szklarska Poręba 4-8.05.2015r. 
 14Instytut Nauk Pedagogicznych
"Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny"
Opole lub okolice
06-07.05.2015r.
 15Wydział Prawa i Administracji
"Dobra osobiste w prawie cywilnym i własności intelektualnej"
Opole
11.05.2015r.
 16Kolo Naukowe Studentów Psychologii UO "Psychologia w codzienności" Opole 11.05.2015r. 
 17 Naukowe Koło Filmoznawców
"W cyrkowym świecie osobliwości - ujęcie filmowe'
Opole
11-12.05.2015r.
18
Instytut Historii
"II Wojna Światowa w słowach i obszarach"
Opole
13-14.05.2015r.
 19Wydział Ekonomiczny
"Miasta XXI wieku - Spójność i efektywność programowania oraz planowania rozwoju obszarów miejskich w wymiarze terytorialnym"
Województwo Opolskie 17-19.05.2015r.
 20Instytut Nauk Pedagogicznych
"Neuronauki wobec potrzeb współczesnej edukacji"
Opole
19.05.2015r.
21  Wydział Ekonomiczny"Przyczyny i skutki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - przykłady z Polski i Niemiec"  Opole19-23.05.2015r. 
 22Instytut Historii
"Postacie wspólnej historii Polski i Rosji"
St. Petersburg(Rosja)
21-23.05.2015r.
23 Naukowe Koło Kulturoznawców "Stygmatyzacja ciała - od Otziego po Miley Cyrus" Opole 26-27.05.2015r. 
 24Instytut Politologii
"Aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce"
Opole
28-29.05.2015r.
 25Wydział Prawa i Administracji
"Prawo między sprawiedliwością a siłą"
Kudowa Zdrój
28-29.05.2015r.
 26 Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
"Literatura i etyka we współczesności"
Opole
maj 2015r.
 27Instytut Historii "Od Husa do Lutra. Śląsk w dobie przemian religijno - społecznych" Opole 03.06.2015r. 
28
Wydział Ekonomiczny
"O związkach wieku i rynku pracy. Wiek 50+, szansa czy zagrożenie?"
Opole
09.06.2015r.
 29Instytut Filozofii "Filozofia literacka Witolda Gombrowicza"  Opole10.06.2015r. 
 30Koło Naukowe Historyków
"Dziejopisarstwo na przestrzeni wieków"
Opole
10-11.06.2015r.
 31Studenckie Naukowe Koło Slawistów Slavik PECVORK "4 Strony Świata"  Opole 11.06.2015r.
 32Instytut Nauk Pedagogicznych
"Edukacja jutra. XXI Tatrzańskie Sympozjum naukowe"
Zakopane
22-24.06.2015r.
 33  Wydział Ekonomiczny
"INFORMACJA - DOBRO PUBLICZNE CZY PRYWATNE"
Opole
26.06.2015r.
34 Samodzielna Katedra Biosystematyki
"XIII Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontolgists"
Opole
07-12.07.2015r.
35 Wydział Chemii II Polish - Taiwanese Conference "From molecular modeling to nano - and biotechnology"  Opole - Groszowice 26-28.08.2015r. 
 36 Instytut Historii
"Sapiehowie w dziejach dawnej Rzeczpospolitej i ziem polsko - litewskich XVI - XIX wieku"
Opole
Wrzesień 2015r.
 37Instytut Historii"Konferencja z okazji Europejskiego Roku Rozwoju" Opole 23.09.2015r. 
 38Instytut Filozofii "Współczesny człowiek: pielgrzym czy włóczęga ?" Opole 24.09.2015r. 
 39 Wydział Prawa i Administracji
"Od zgromadzeń ludowych do parlamentów. Konferencja z okazji jubileuszu Profesora Włodzimierza Kaczorowskiego'
Brzeg
6-7.10.2015r.
 40 Instytut Historii
"Południowa Ukraina i Odessa w Polskiej i Ukraińskiej historiografii"
Odessa (Ukraina)
8-10.09.2015r.
 41Instytut Socjologii
"Przestrzeń pamięci. Przekaz międzypokoleniowy i międzykulturowy."
Opole
16.10.2015r.
 42Wydział Prawa i Administracji
"Zamówienia publiczne stan aktualny i perspektywy zmian"
Opole
21.10.2015r.
 43 Instytut Slawistyki"Unisono w wielogłosie 6: Rock w "szaleństwie katalogowania" Tułowice 23-25.10.2015 
 44 Wydział Ekonomiczny
"Jubileusz 40 - lecia Nauk Ekonomicznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego"
Opole
5.11.2015r.
 45Wydział Prawa i Administracji
"III Konferencja System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń"
Opole
6.11.2015r.
 46Wydział Prawa i Administracji
"II Ogólnopolskie Forum Gospodarcze. Przedsiębiorca - Stan aktualny i kierunki zmian"
Województwo Opolskie
18-19.11.2015r.
 47Instytut Historii
"Trwałość i zmiana w systemach politycznych krajów Europy Środkowej po 1945 roku"
Kraków
Listopad 2015r.
 48 Instytut Historii
"Łużyczanie ("Lunsizi") - Dolnołużyczanie (Dołojcne erbojstwo) - Wendowie ("Weden"). Słowiańska mniejszość w Brandenburgii"
Opole
Listopad 2015r.
 49Instytut Historii
"Mit Kresów"
Bytom
06.11.2015r.
 50Instytut Nauk Pedagogicznych 
"W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej"
Opole
19-20.11.2015r.
51  Instytut Filozofii"Wokół idei doradztwa filozoficznego"  Opole 27-28.11.2015
 52Instytut Historii "Archeologia śmierci" Opole Listopad 2015r. 
 53 Instytut Politologii"Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Dylematy państw Europy Środkowo - Wschodniej" Opole 7-8.12.2015r. 
54Wydział Prawa i Administracji
"Polityka ochrony zabytków"
Województwo Opolskie
9.12.2015r.
 55 Wydział Przyrodniczo - TechnicznySeminarium Naukowe "Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian" Województwo Opolskie 17-18.11.2015r. 
 56Instytut Filozofii "Po co potrzebna jest dziś filozofia ? W poszukiwaniu współczesnych odpowiedzi na prastare pytania" Opole 19-20.11.2015r. 
 57Instytut Politologii "Oblicza pojednania"  Opole10.12.2015r. 
 58Wydział Filologiczny  "Wizualizacje: od słowa do retoryki nowych mediów (Literatura - Język - kultura)" Niwki17-19.12.2015r. 

      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol