Konferencje organizowane przez Jednostki UO w 2017 roku


 LP.Organizator Temat Miejsce Data 

 1.
 Instytut Socjologii"Intercultural Comunication in Higher Education - European and Central Asian Contexts" Opole 18.02.2017r. 
 2.Instytut Historii "Odbiorą mi tyko życie. A to nie najważniejsze. 75 rocznica powstania Armii Krajowej..." Opole 2.03.2017r. 
 3.Wydział Ekonomiczny "Logistyka w naukach o zarządzaniu"  "Praca, Nauka i Cnota - 800 lecie Miasta Opola" Województwo Opolskie 8-9.03.2017r. 
 4.Instytut Historii Opole 13-17.03.2017r. 
 5.Wydział Nauk Społecznych "Film zwierciadłem duszy rosyjskiej Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko - Doktorska Konferencja" Opole 15.03.2017r. 
 6.Wydział Chemii "3rd Symposium Week Molecular Interaction"  Opole 27-29.03.2017r. 
 7.Instytut Psychologii "Szczęście jest nauką" Opole 31.03.2017r. 
 8.Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa "Ślepy los, traf, przypadek" Pokrzywna 19-21.04.2017r. 
 9.Instytut Historii "Solidarny z Solidarnością - życie i działalność ks. Antoniego Adamiuka" Opole 24.04.2017r. 
 10.Wydział Ekonomiczny "Current Issues of Sustainable Development: What is really sustainable?" Opole 24-25.04.2017r. 
 11.Instytut Historii "Cultura Animi" - konferencja studencko - doktorancka Opole 25.04.2017r. 
 12.Instytut Nauk Pedagogicznych I Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych Doktorantów i Studentów pt. "Współczesne problemy społeczne wyzwaniem dla pedagogiki i pracy socjalnej" Opole 27.04.2017r. 
 13.Instytut Matematyki i Informatyki  XXII konferencja "Zastosowanie Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki" Szklarska Poręba 8-12.05.2017r. 
 14.Wydział Prawa i Administracji  "Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka" Opole 11.05.2017r. 
 15.Instytut Politologii "Bezpieczeństwo RP na poziomie regionalnym"  Opole12.05.2017r. 
 16.Wydział Ekonomiczny "Miasta XXI wieku. Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast. Wyzwania - projekty - możliwości"  Województwo Opolskie14-16.05.2017r. 
 17.Wydział Filologiczny "Akademia Młodego Poligloty" Opole 03-06.2017r.  
 18.Wydział Nauk Społecznych "Sztuka podróżowania, czyli turysta w świecie kultury" Opole 06.06.2017r. 
 19.  Instytut Psychologii"Świat według Szmajkego" Opole 6-7.06.2017r. 
 20.Wydział Nauk Społecznych  "Rodzicielstwo i jego różne oblicza" Opole 10-11.06.2017r. 
 21.Wydział Ekonomiczny "Informacja - dobro publiczne czy prywatne ? Od nadmiaru do umiaru" Opole 23.06.2017r. 
 22.Wydział Przyrodniczo - Techniczny Konferencja popularnonaukowa pt. "Bringing Paelontology to People" JuraPark Krasiejów 30.06-3.07.2017r. 
 23. Wydział Filologiczny "Karnawalizacja w przestrzeni współczesnego miasta" Opole 09.2017r. 
 24.Wydział Prawa i Administracji  "Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian"Opole 10-11.10.2017r. 
 25.Wydział Prawa i Administracji "Analiza Śledcza"  Opole 10-11.10.2017r.
26. Instytut Historii "Colloquium charitativum. Religijność w przestrzeni prywatnej i publicznej Europy, Rzeczpospolitej i ziem polsko - litewskich XVI-XIX wieku" Opole 19-20.10.2017r. 
 27.Wydział Filologiczny "Bariery i pomosty w kulturze i języku" Opole 20.10.2017r. 
 28.Instytut Slawistyki "UNISONO w Wielogłosie 9: B. Strony B"  Opole20-22.10.2017r. 
 29.Wydział Ekonomiczny 
"Wyzwania i dylematy młodzieży na rynku pracy" Opole 10-11.2017r. 
 30.Wydział Filologiczny "Akademia Młodego Poligloty" Opole 25.11.2017r. 


      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol