Witamy na stronie Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu OpolskiegoWśród zadań jakie realizuje Uniwersytet Opolski, kluczowe miejsce zajmuje prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz upowszechnianie i komercjalizacja ich wyników. Pracownicy, doktoranci a także studenci naszej uczelni zdobywają liczne granty i prowadzą projekty i programy badawcze - krajowe i międzynarodowe - w różnych dziedzinach, niejednokrotnie mające interdyscyplinarny charakter i stanowiące okazję do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z naukowcami z innych ośrodków naukowo - badawczych.
W Uniwersytecie prowadzone są badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, matematyczno - fizyczno - chemicznych, przyrodniczych i technicznych.
Uniwersytet Opolski prowadzi współpracę z zagranicą w wielu dziedzinach w ramach zawartych umów i porozumień z krajami Europy, Azji i Ameryki. Realizowane są międzynarodowe programy badawcze oraz redagowane międzynarodowe czasopisma naukowe. Współpraca obejmuje problematykę naukowo - badawczą, a także staże i studia doktoranckie, stypendia naukowe, kursy językowe, wymianę studentów w ramach umów dwustronnych.
Od roku 1998 uczestniczymy w międzynarodowym Programie Unii Europejskiej Erasmus, w ramach którego realizujemy wymianę studentów i pracowników. Program ten umożliwia studentom odbycie części studiów lub praktyki za granicą, a także poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych doświadczeń oraz poznanie kultury innych krajów.
Rozwijająca się współpraca z zagranicą przyczynia się do umiędzynarodowienia Uczelni, poszerzenia oferty dydaktycznej, a także zwiększenia jej innowacyjnego charakteru.   

Badania naukowe i współpraca z zagranicą realizowane są na ośmiu wydziałach:

1. Wydziale Filologicznym
2. Wydziale Nauk Społecznych 
3. Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
4. Wydziale Chemii
5. Wydziale Ekonomicznym
6. Wydziale Przyrodniczo - Technicznym
7. Wydziale Teologicznym
8. Wydziale Prawa i Administracji
9. Wydział Sztuki. 

Działalność naukowo - badawczą oraz współpracę z zagranicą obsługuje Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje na temat:
 • działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Opolskiego,
 • prowadzonej współpracy z zagranicą,
 • międzynarodowych programach edukacyjnych
 • międzynarodowych programach badawczych,
 • organizowanych przez Uniwersytet konferencjach naukowych,
 • zasad studiowania dla cudzoziemców
 • oraz inne ważne informacje z zakresu badań naukowych i współpracy z zagranicą.
Skład osobowy Działu:

1. mgr Aleksandra Schwierz  - Kierownik Działu,
          2. mgr Leszek Milewski - Z-ca Kierownika Działu, współpraca z zagranicą,
              programy krajowe i międzynarodowe, 

          3. mgr Marek Liśkiewicz - współpraca z zagranicą, programy krajowe 
              i międzynarodowe, 
          4. mgr Katarzyna Koryzma - współpraca z zagranicą, programy krajowe 
               i międzynarodowe,
5. mgr Halina Palmer - Piestrak - Program Erasmus +,
 
6. mgr Karolina Młotek - Program Erasmus +,

7. mgr Magdalena Rudy - Program Erasmus +,
8. mgr Mohammad Murtaza Kohistani - Program Erasmus +,
9. Daria Gogol - Program Erasmus +,
          10. Grażyna Łobejko-Migdał - rozliczenia badań naukowych,

          11.
Bożena Zuterek - wyjazdy międzynarodowe pracowników,

                    

Do zakresu działań naszego Działu należy:
 1. Realizacja zadań związanych z działalnością naukowo-badawczą Uczelni oraz współpracą z zagranicą.
 2. Koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem wniosków o finansowanie grantów, działalności statutowej, inwestycji służących potrzebom badań naukowych, i innych.
 3. Koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem wniosków o uzyskanie środków na badania naukowe z Unii Europejskiej.
 4. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jednostkami gospodarczymi w zakresie zawierania umów na realizację prac naukowo-badawczych i ich rozliczanie.
 5. Prowadzenie ewidencji kosztów badań i ich rozliczanie.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących programów międzynarodowych i stypendiów zagranicznych dla pracowników i studentów.
 7. Przygotowywanie umów i planów współpracy z zagranicą między Uczelnią a uczelniami zagranicznymi.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami pracowników do zagranicznych ośrodków naukowych oraz przyjazdami gości zagranicznych.
 9. Opracowywanie informacji i sprawozdań z prowadzonych badań naukowych oraz współpracy z zagranicą.
 10. Obsługa senackiej Komisji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą.
Nasz Dział mieści się w budynku Collegium Minus pl. Kopernika 11a, III piętro, pokoje nr 30, 31 i 32.
Dział zaprasza Interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol