Godziny przyjmowania interesantów przez Dział BN


Data dodania: 2018-01-25 08:33:19

Szanowni Państwo,

W związku z rocznymi rozliczeniami finansowymi projektów badawczych obsługiwanych przez pracowników Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, godziny przyjmowania interesantów zainteresowanych aplikacjami w ramach Programów Badawczych MNiSW i Komisji Europejskiej będą następujące: pon - piątek od godz. 7.30 - 10.00. 

Z poważaniem,
Leszek Milewski 
Z-ca Kierownika Działu 
ds. Badań Naukowych 
i Współpracy z Zagranicą 


+ więcej

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1


Data dodania: 2017-11-10 08:39:27

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że na stronie NCN zamieszczony został komunikat o wstrzymaniu naboru w ramach konkursu MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 1017r. Pełna informacja dostępna jest na stronie NCN.
+ więcej

Ogłoszenie - Konkursy NCN grudzień 2017


Data dodania: 2017-11-10 08:27:32

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 15.12.2017r.  trwa nabór wniosków w ramach nw. ogłoszonych konkursów Narodowego Centrum Nauki

  • Opus 14 -  na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • Preludium 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
Kompletny Wniosek o finansowanie projektu badawczego, należy wysłać poprzez  system OSF do dnia 15.12.2017r.

 

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie  jednego egzemplarza wniosku, podpisanego przez wnioskodawcę oraz Dziekana Wydziału do biura Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 05.12.2017r.  
+ więcej

Ogłoszenie o konkursie NPRH


Data dodania: 2017-06-07 09:29:45

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 23.06.2017r. można składać wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów badawczych w ramach programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się tutaj

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie go w 3 egz. do BN w terminie do dnia 14.06.2017 r. wraz z Wewnetrznym wnioskiem o zgodę na złożenie aplikacji.  


+ więcej

Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola


Data dodania: 2017-06-02 00:00:00

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 16.06.2017r. można składać wnioski w ramach 6 naboru ogłoszonego przez Urząd Miasta Opola na realizację projektu badawczo - rozwojowego związanego z zadaniami własnymi gminy pn. "Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola" w zakresie "Opracowania koncepcji promocji Opola jako silnego ośrodka akademickiego w oparciu o skojarzoną z opolskim środowiskiem naukowym markę w zakresie działalności naukowo - badawczej".   

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie go w 3 egz. do BN w terminie do dnia 08.06.2017r. wraz z wewnętrznym wnioskiem o zgodę na złożenie aplikacji 1 egz. (Wniosek o zgode na zgloszenie projektu w konkursie)

Osoba do kontaktu w kwestiach związanych z ww. konkursem ze strony Urzędu Miasta Opola to Pan Michał Kramarz z Biura Obsługi Inwestorów (tel. 77 451 18 61. 
+ więcej

Ogłoszenie o konkursach NCN


Data dodania: 2017-05-23 00:00:00

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 22.06.2017r.  trwa nabór wniosków w ramach nw. ogłoszonych konkursów Narodowego Centrum Nauki

  • Opus 13 -  na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • Preludium 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 22.06.2017r., na adres: Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30 - 081 Kraków, z dopiskiem "Nazwy konkursu i numeru panelu, którego dotyczy wniosek". 

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie go w 3 egz. do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 7.06.2017r.  
+ więcej

Strona 1 z 53 1 2 3 4 Ostatnia (53)

      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol