Otwarte konkursy NCN


Data dodania: 2016-10-19 10:28:32

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 15.12.2016r. trwa nabór wniosków w ramach nw. ogłoszonych konkursów Narodowego Centrum Nauki:
Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15.12.2016r., na adres: Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30  -  081 Kraków, z dopiskiem "Nazwy konkursu i numeru panelu, którego dotyczy wniosek".

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie go w 3 egz. do BN w terminie do dnia 5.12.2016r. 
+ więcej

Ostatnia edycja konkursu POLONEZ


Data dodania: 2016-09-02 10:13:04

Ostatnia edycja konkursu POLONEZ
+ więcej

Warsztaty NCN dot. przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych


Data dodania: 2016-08-25 12:28:14

Narodowe Centrum Nauki zaprasza wszystkie zainteresowane osoby prowadzące badania naukowe  do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. 

Oferta NCN skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:
  • nie kierują oraz nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, MNiSW lub KBN;
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.  

+ więcej

Spotkanie robocze dotyczące RANB


Data dodania: 2016-06-27 09:57:38

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
+ więcej

NCBiR ogłosiło powstanie RANB


Data dodania: 2016-06-15 13:07:10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło powstanie Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). W ramach inicjatywy konsorcja naukowo–przemysłowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów z dziedzin takich jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy. 372 mln przeznaczono dla regionów słabiej rozwiniętych i 28 mln dla województwa mazowieckiego.

+ więcej

Spotkanie informacyjne dot. konkursów NCN


Data dodania: 2016-05-17 10:05:13

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Opolskiego na spotkanie informacyjne, połączone z warsztatami dotyczące przygotowania aplikacji w ramach konkursów OPUS 11, SONATA 11 i PRELUDIUM 11

W trakcie spotkania zostaną omówione kwestie związane z:
  • przygotowaniem wniosku od strony formalnej i finansowej;
  • zasadami Narodowego Centrum Nauki dotyczącymi kryteriów oceny wniosków aplikacyjnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 maja 2016 roku o godz. 10.30 w Auli Błękitnej, Collegium Maius. 
+ więcej

Strona 3 z 54
1
2
3 4 5 6 Ostatnia (54)

      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol