Stypendia Rządu Francuskiego (BGF)


Data dodania: 2016-02-08 07:43:22

Termin składania wniosków o stypendium Rządu Francuskiego (BGF) upływa już 4 marca
+ więcej

Terminy konkursów NCBR i NCN


Data dodania: 2016-01-29 09:48:38

Znany jest już harmonogram konkursów organizowanych przez NCBR i NCN.
+ więcej

Bezpłatne szkolenie "HORYZONT 2020 DLA UCZELNI WYŻSZYCH"


Data dodania: 2016-01-21 08:55:06

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Opolskiego na bezpłatne szkolenie pn. "Horyzont 2020 dla uczelni wyższych".
+ więcej

Zamknięcie naboru w konkursach NCN


Data dodania: 2015-11-27 08:09:22

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 15.12.2015r. trwa nabór wniosków w ramach nw. ogłoszonych konkursów Narodowego Centrum Nauki:

Wniosek o finansowanie projektu nadawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15.12.2015r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30 - 081 Kraków, z dopiskiem "Nazwy konkursu i numeru panelu, którego dany wniosek dotyczy".

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie go w 3 egz. do BNWZ w terminie do dnia 7.12.2015r. 

 
+ więcej

Termin ostateczny składania propozycji projektowych w ramach Programu Interreg V-A RCz - RP


Data dodania: 2015-11-27 07:36:41

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 6.12.2015r. można składać elektronicznie do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu Propozycje projektowe w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

Formularz propozycji projektowej znajduje się tutaj.
Formularz należy przygotować w języku czeskim i polskim. 
Formularz musi zostać podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/-e do zaciągania zobowiązań w imieniu Partnera Wiodącego. 
Wypełnioną i podpisany formularz propozycji projektowej należy przesłać zeskanowany do WST w Ołomuńcu na adres email: js.olomouc@crr.cz do dnia 6.12.2015r.

W celu podpisania Propozycji projektowej przez Władze Uczelnii, kompletny formularz propozycji z deklaracją zabezpieczenia wymaganego w Programie wkładu własnego w wysokości 15% całkowitej wartości projektu należy przedłożyć w 2 egz. w Biurze ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 30.11.2015r..

 


+ więcej

Stypendia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego


Data dodania: 2015-11-26 09:58:09

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki po raz kolejny oferuje stypendia dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych.
+ więcej

Strona 4 z 53
1
2
3
4 5 6 7 Ostatnia (53)

      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol