Szwajcarsko-Polski Program Współpracy


Data dodania: 2010-03-26 07:33:04

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię 12 państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej po 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, około 1.257 mld franków szwajcarskich trafi do nowych państw członkowskich. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 500 mln CHF). Celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej oraz w samej Polsce, pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Projekty badawcze będą realizowane w następujących dyscyplinach naukowych:

  1. ICT-(Technologie informacyjne i komunikacyjne ),

  2. Energia- odnawialne źródła energii,

  3. Nanotechnologie,

  4. Zdrowie,

  5. Środowisko,

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy będzie realizowany również fundusz stypendialny. Celem funduszu jest przyczynienie się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych w obrębie rozszerzonej UE poprzez wspieranie zdolności zawodowych i naukowych młodych naukowców z krajów beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat wspólnych projektów badawczych i funduszu stypendialnego dostępne są na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland

+ więcej

WCTT zaprasza 28 kwietnia 2010 roku na szkolenie, poświęcone w głównej części stypendiom IEF i IOF.


Data dodania: 2010-03-23 12:26:49

Biuro ds. Badań naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje,że Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza 28 kwietnia 2010 roku na szkolenie, poświęcone w głównej części stypendiom IEF i IOF.

W dniu 17 marca Komisja Europejska ogłosiła tegoroczną edycję konkursów dla naukowców,którzy pragną skorzystać ze stypendiów fundowanych w ramach podprogramu PEOPLE Siódmego Programu Ramowego.

  1. Intra- Europen Fellowship for Career Development(IEF)- oferta jest skierowana do naukowców, którzy planują wyjechać do jednego z krajów UNII Europejskiej lub kraju stowarzyszonego z 7 PR. Czas trwania projektu to: od 12 do 24 miesięcy.

  2. International Outgoing Fellowship for Career Development(IOF)- oferta skierowana jest do naukowców, pragnących pracować w krajach spoza z Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych z 7 PR.

Aplikować o stypendia mogą naukowcy ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej.Nieprzekraczalny termin składania aplikacji(wyłącznie w języku angielskim i on line) mija 17 sierpnia 2010 roku. W ciągu następnych 6 miesięcy zostaną podpisane umowy z beneficjentami.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. W jego programie znajdzie się szczegółowe omówienie zagadnień finansowych, organizacyjnych i administracyjnych związanych z aplikowaniem o stypendia IEF i IOF.

Karta zgłoszeniowa oraz szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na stronie: www.wctt.pl.

+ więcej

Program WELCOME w 2010 roku


Data dodania: 2010-03-23 09:12:58

W 2010 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  w ramach programu WELCOME będzie dwukrotnie przyjmować wnioski wybitnych uczonych z zagranicy, którzy zdecydują się na utworzenie zespołu badawczego i prowadzenia badań naukowych w Polsce. Wnioski w bieżącym roku można składać do 15 kwietnia i do 15 października.

W ramach programu WELCOME finansowane są projekty badawcze w dziedzinach Bio, Info, Techno, realizowane przez wybitnych uczonych w z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych.

W ramach programu WELCOME oferowane są bardzo dobre warunki finansowe w postaci stypendium dla laureata w wysokości do 350 000 zł rocznie,atrakcyjne stypendia dla jego zespołu oraz grant badawczy w wysokości do 1 000 000 zł rocznie.

Projekty w ramach programu mogą też składać polscy naukowcy, którzy wrócili do kraju nie wcześniej niż w 2008 roku lub zagraniczni naukowcy, którzy prowadzą zespoły badawcze, nie dłużej niż 5 lat.    

Szczegółowe informacje o programie WELCOME dostępne są na stronie: http://www.fnp.org.pl, w rubryce Programy.

+ więcej

Stypendium Rządu Francuskiego


Data dodania: 2010-03-19 09:22:38

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że Ambasada Francji w Polsce przyznaje:

1. Roczne stypendia dla absolwentów na studia Master,
2. Stypendia na doktorat co-tutelle (pod opieką dwóch promotorów - polskiego i francuskiego),
3. Stypendia na staż naukowo-badawczy dla doktorantów i pracowników
naukowych.

Termin składania wniosków: 31 marca 2010.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ambafrance-pl.org, w
rubryce Bourses / Stypendia.

Zestawienia stypendiów dostępne są tutaj


+ więcej

Stypendia Fulbright-Schuman


Data dodania: 2010-01-05 08:42:48

W załącznikach przekazujemy szczegółowe informacje o stypendiach na rok akademicki 2010-11, przeznaczonych dla obywateli Unii Europejskiej, finansowanych wspólnie przez Departament Stanu USA i Komisje Europejska, administrowanych przez Komisje Fulbrighta  w Brukseli.

Stypendia Fulbright-Schuman
(www.fulbright.be/Schuman/Grad_post_Doctoral.htm) są przyznawane w kilku kategoriach, miedzy innymi pracownikom naukowym, na prowadzenie badan lub wykłady w uczelniach amerykańskich.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel. 22 627950, fax 22628 7943
www.fulbright.edu.pl

- ogłoszenie;
- formularz aplikacyjny
+ więcej

Strona 53 z 53
Pierwsza (1)
50
51
52
53 Ostatnia (53)

      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol