Spotkanie informacyjne dot. konkursów NCN


Data dodania: 2017-05-09 14:41:10

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego na spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania aplikacji w ramach konkursów:
  • OPUS 13 - finansowanie projektu badawczego, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej niezbędnej do realizacji danego projektu;
  • PRELUDIUM 13 - finansowanie projektu badawczego, realizowanego przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora;
  • MINIATURA 1 - na finansowanie pojedynczego działania naukowego.
W trakcie spotkania zostaną omówione kwestie związane z przygotowaniem wniosku od strony formalnej i finansowej. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Auli Błękitnej, Collegium Maius, Pl. M. Kopernika 11, Opole.


+ więcej

Konkurs na tzw. Małe Granty 2017


Data dodania: 2017-03-08 07:46:07

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na tzw. "Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno - naukowe w 2017 roku"

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:
a) służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
b) służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.


+ więcej

.


Data dodania: 2016-12-23 11:56:02

+ więcej

Otwarte konkursy NCN


Data dodania: 2016-10-19 10:28:32

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 15.12.2016r. trwa nabór wniosków w ramach nw. ogłoszonych konkursów Narodowego Centrum Nauki:
Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15.12.2016r., na adres: Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30  -  081 Kraków, z dopiskiem "Nazwy konkursu i numeru panelu, którego dotyczy wniosek".

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie go w 3 egz. do BN w terminie do dnia 5.12.2016r. 
+ więcej

Ostatnia edycja konkursu POLONEZ


Data dodania: 2016-09-02 10:13:04

Ostatnia edycja konkursu POLONEZ
+ więcej

Warsztaty NCN dot. przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych


Data dodania: 2016-08-25 12:28:14

Narodowe Centrum Nauki zaprasza wszystkie zainteresowane osoby prowadzące badania naukowe  do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. 

Oferta NCN skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:
  • nie kierują oraz nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, MNiSW lub KBN;
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.  

+ więcej

Strona 2 z 53
1
2 3 4 5 Ostatnia (53)

      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol