Ogłoszenie o konkursie NPRH


Data dodania: 2017-06-07 09:29:45

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 23.06.2017r. można składać wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów badawczych w ramach programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się tutaj

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie go w 3 egz. do BN w terminie do dnia 14.06.2017 r. wraz z Wewnetrznym wnioskiem o zgodę na złożenie aplikacji.  


+ więcej

Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola


Data dodania: 2017-06-02 00:00:00

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 16.06.2017r. można składać wnioski w ramach 6 naboru ogłoszonego przez Urząd Miasta Opola na realizację projektu badawczo - rozwojowego związanego z zadaniami własnymi gminy pn. "Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola" w zakresie "Opracowania koncepcji promocji Opola jako silnego ośrodka akademickiego w oparciu o skojarzoną z opolskim środowiskiem naukowym markę w zakresie działalności naukowo - badawczej".   

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie go w 3 egz. do BN w terminie do dnia 08.06.2017r. wraz z wewnętrznym wnioskiem o zgodę na złożenie aplikacji 1 egz. (Wniosek o zgode na zgloszenie projektu w konkursie)

Osoba do kontaktu w kwestiach związanych z ww. konkursem ze strony Urzędu Miasta Opola to Pan Michał Kramarz z Biura Obsługi Inwestorów (tel. 77 451 18 61. 
+ więcej

Ogłoszenie o konkursach NCN


Data dodania: 2017-05-23 00:00:00

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą informuje, że do dnia 22.06.2017r.  trwa nabór wniosków w ramach nw. ogłoszonych konkursów Narodowego Centrum Nauki

  • Opus 13 -  na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • Preludium 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 22.06.2017r., na adres: Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30 - 081 Kraków, z dopiskiem "Nazwy konkursu i numeru panelu, którego dotyczy wniosek". 

W celu podpisania wniosku przez Władze Uczelni, prosimy o przedłożenie go w 3 egz. do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 7.06.2017r.  
+ więcej

Spotkanie informacyjne dot. konkursów NCN


Data dodania: 2017-05-09 14:41:10

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego na spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania aplikacji w ramach konkursów:
  • OPUS 13 - finansowanie projektu badawczego, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej niezbędnej do realizacji danego projektu;
  • PRELUDIUM 13 - finansowanie projektu badawczego, realizowanego przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora;
  • MINIATURA 1 - na finansowanie pojedynczego działania naukowego.
W trakcie spotkania zostaną omówione kwestie związane z przygotowaniem wniosku od strony formalnej i finansowej. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Auli Błękitnej, Collegium Maius, Pl. M. Kopernika 11, Opole.


+ więcej

Konkurs na tzw. Małe Granty 2017


Data dodania: 2017-03-08 07:46:07

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na tzw. "Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno - naukowe w 2017 roku"

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:
a) służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
b) służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.


+ więcej

.


Data dodania: 2016-12-23 11:56:02

+ więcej

Strona 2 z 54
1
2 3 4 5 Ostatnia (54)

      obraz - logo_bnwz_3.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI
Biuro ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą

Collegium Minus, Pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
tel. +48 77 54 15 969 (wew.5169)
fax: +48 77 54 15 969 (wew. 5169)
Kontakt 

Program ERASMUS
tel. +48 77 54 15 975 (wew. 5175)
 obraz - erasmus_rgb_maly.jpg    


dol